newsletterstatystyki
  • Odwiedziło nas: 393078 osób
  • Do końca roku: 137 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni
kalendarz

Środa, 2017-08-16

Imieniny:

Joachima, Nory
kalendarz koniec
Logo BIP
http://rodzina.org.pl/
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Osiecznicy-930117537056171/?ref=hl
https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF
https://cufs.vulcan.net.pl/osiecznica/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Fosiecznica%2FFS%2FLS%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252fosiecznica%252fLoginEndpoint.aspx%26wctx%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252f

Projekt edukacyjny - co to jest? WAŻNA INFORMACJA

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Projekt edukacyjny - co to jest? WAŻNA INFORMACJA

Od 1 września 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, są zobowiązani do wykonania projektu edukacyjnego. W tym roku szkolnym projektu nie realizują uczniowie klas trzecich. Do 30 listopada 2010 r. w Staucie Szkoły zostaną wprowadzone zasady organizacji  wykonania projektu edukacyjnego.W związku z tym rozporządzeniem zostaną również wprowadzone zmiany w regulaminie oceny z zachowania. Udział w tym projekcie bedzie miał wpływ na tę ocenę. Wykonanie projektu jest obowiązkiem każdego ucznia.

Poniżej zamieszczamy informacjędlarodziców nt.projektu edukacyjnego.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM W OSIECZNICY W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych może zwolnić ucznia z realizacji projektu na pisemny, umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

3. Projekt edukacyjny podlega ocenie. Jest to ocena opisowa, którą wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ocena zawiera informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny opisowej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

5. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

 

..........................................                                            ..........................................................................

      podpis wychowawcy                                                      data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas